Пәннің теориялық бөлімінің мазмұныЗертханалық жұмыстардың мазмұны


СӨЖ мазмұныСтуденттерге өз бетімен оқу тақырыптары


Тақырып 1. АБЗ суда ерткіші.Температураның әртүрлі АБЗ қатысы.

АБЗ электроидтерінде қатысу негізінде еруі.АСЗ дерматологиялық жұмсағы.АСЗ биоерткіші.

Тақырып 2. Жуғыш ұнтақтардың өндірістегі технология бағыты.

Тақырып 3. Көпіргіштің сусабынның анықтамалары,рН көлемінің әдістері.

Тақырып 4. Гигиеналық және косметикалық заттар.Крем.Крем түрлері.Крем рецептары:эмульгатор,акрил заттар,биологиялық активті заттар,бактерицидтер және антиқышқылдық қосылыстар.

Тақырып 5. Хлор бар препаратардың сапасы,әдістері,натрий гипохлориді және әртүрлі

Тақырып 6. Тазалағыш заттардың бақылау сапасының әдістері

Тақырып 7. Эмаль,судисперстік бояғыш сапаларын анықтау әдістері.

Тақырып8.Қосымша қосу заттар түрлері: антикоррозиялық, депрессорлық, антиқышқылдық,жуғыш дисперлік заттар,антикөпіргіш.

Тақырып 9. Суытқыш ертінділердің бақылау сапасының әдістері


Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді

көшірме

5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы

мамандыққа арналған

Пәннің атауы –

Тұрмыс химиясының органикалық өнімдерінің

технологиясыКафедра меңгерушісі: ___________ Жапаргазинова К.Х.


«___» ________ 201_ж . хаттама № __

Әдебиеттер:

Негізгі:  1. Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковалёв В.М. Технология синтетических моющих средств. – М. : Легпромбытиздат, 1998

  2. Вилламо Х. Косметическая химия. – М. : Мир, 1999

  3. Ковалёв В.М., Петренко Д.С. Технология производства синтетических моющих средств. – М. : Химия, 1996

  4. Кламанн Д. Смазки и родственные продукты. – М. : Химия, 1998

  5. Орлова О.В., Фомичёва Т.Н. Технология лаков и красок. – М. : Химия, 1990

Қосымша:  1. Абрамзон А.А., Зайченко Л.П. Поверхностно-активные вещества. – Ленинград: Химия, 1988.

7 Бытовая химия. Информационно - аналитические журналы. НПАО «Росса» г. Пермь.

  1. Плетнёв М.Ю. Косметико-гигиенические моющие средства. – М. : Химия, 1990

9 Чалмерс Л. Химические средства в быту и промышленности. – Л. : Химия, 1979

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

Тұрмыс химиясының органикалық өнімдерінің технологиясы


5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


БЕКІТЕМІН

Декан ХТжЖТ факультеті

__________Ахметов К.К.

201_ж. «___» ___________

Құрастырушы: аға оқытушы__________ Оралтаева А.С.
Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

Химия


5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
Бағдарлама 201_ж. «___» ________ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағадарламасының негізінде әзірленген.

201_ж. «___» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама № ___.

Кафедра меңгерушісі ___________________ Жапаргазинова К.Х.


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

201_ж. «___» _____________хаттама № _____.

ОӘК төрағасы__________________Нургожин Р.Ж.

Оқытушы жайлы мәліметтер:

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

аға оқытушы Оралтаева Алмагуль Слямбековна

Тел. (8-7182) 673651

Қабылдау сағаттары: кафедрадағы график бойынша. ауд.№ 509


Пәннің жұмыс көлемі


1 Пәннің мақсаты мен міндететтері:


Тұрмыс химиясының органикалық өнімдерінің

технологиясы

пәннің негізгі мақсаты:

тұрмыс химиялық өндірілетін заттардың қолдануы және негіздік бағыттың даму жолдарың қазіргі химия туралы ой қалыптастыру.

Тұрмыс химиясының органикалық өнімдерінің технологиясы пәннің оқытудың негізгі міндеттері

:

студенттерді тұрмыс химиялық заттар алу технологиясымен таныстыру және сапасын анықтауды үйрену.

Білу керек:

- заттардың құрамын,қосымша бөлшектердің рецептарың білу;

- нормативтік-техникалық құжатқа сай препараттардың сапасын анықтау

- заттардың технологиялық алу жолдары.


Істеп білу қажет:

- этикеткасына сай заттардың қасиеттерін анықтау;

- рецептқа сай берілген заттардың қандай мөлшерде алуын білу;

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы - Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30

Барлығы


2791881


Пән бойынша


135


Тақырып 1 - КіріспеТұрмыс химиялық өндірілетін заттардың қолдануы және негіздік бағыттың даму жолдарың қазіргі химия туралы ой қалыптастыру

Тақырып 2 – Активті - бетті заттар (АБЗ)Активті-беттік заттардың классификациясы: аниондық, катиондық, бейионогендіқ, амфолиттік. Активті-беттік заттардың қасиеттері: мицелла түзілуі, мицелла түзілуінің шекті концентрациясы , жұғу и дисперленетін мүмкіншіліктер , солюбилизация, көпіршіктүзу, антистатикалық әсер. Активті-беттік заттардың жуғыш қасиеттері.

Тақырып 3 – Синтетикалық - жуғыш заттар (СЖЗ)Синтетикалық - жуғыш заттардың түрі : ұнтақ, сұйықтар, пасталар. Синтетикалық - жуғыш заттардың рецептурасы. Синтетикалық - жуғыш заттардың негізгі компоненттері , көмекші компоненттер. Ұнтақ, сұйық, паста түрінде синтетикалық - жуғыш заттардың өндірісінің технологиясы

Тақырып 4 - СусабынСусабының түрлері және олардың бағыты. Рецептурасы. Активті-беттік заттардың түрлері. Активті-беттік заттардың дерматологиялық жұмсақтығы. Көмекші компоненттер. Сусабын өндірісінің технологиясы. Сапалық көрсеткіштер.

Тақырып 5 - СабынСабының түрлері : функционалды қоспаларымен тұрмыстық, иісті сабындар. Сабынды өндіру үшін шікізаттар. Рецептурасы. Сабын өндірісінің технологиясы. Сапалық көрсеткіштер. Бөлшекті синтетикалық жуғыш заттар. Рецептурасы.

Технологиясы.


Тақырып 6 - Дезинфекциялық-ағартқыш заттарДезинфекциялық-ағартқыш заттар. «Активті» хлор и «активті » оттегі. Дезинфекциялық-ағартқыш заттың «Ағартқыш» өндірісінің технологиясы. Сапалық көрсеткіштері. Бақылау әдістері.

Тақырып 7 - Тазалағыш заттарТазалағыш заттар қышкылдың және сілтінің негізінде. Тұз қышқылының негізінде тазалағыш заттардың өндірісі. Сапалық көрсеткіштер, бақылау әдістері

Тақырып 8 - Лактау-бояғыш заттарЛактау-бояғыш заттардың түрлері. Бояғыштардың рецептурасы: плёнкообразующие вещества, еріткіштер, дақтар, толтырғыштар. Сулы-дисперсионды бояғыштар. Лактау-бояғыш қаптаудың . Сулы-дисперсионды бояғыштар мен эмальдардың өндірісінің технологиясы. Сапалық көрсеткіштері.

Тақырып 9 –

Мотор майларыМотор майларының түрі . Бақылау әдістері. Майлардың рецептурасы. Өндірісінің технологиясы.

Тақырып 10 -

Суытқыш ертінділеріСуытқыш ертінділерінің сапалық көрсеткіштері. Этиленгликоль сулы ерітіндісінің қату температурасының ерітіндінің құрамына тәуелділігі. . Рецептураның компоненттері. Өндірістің көрсеткіштері.

Тақырып 11 - Өндірістік тұрмыстық заттардың химиялық жүйеге қою

реттілігі

Тұрмыстық химия препараттарын кәсіпорын бөлімшелерінде өндіруін есептеуі

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны

Тақырып атауыМазмұны1

Активті-беттік заттар (АБЗ)– 1 сағат

АСЗ классификациясы; аниондық, катиондық, негіздік, амфолиттік.Судағы АСЖ ертіндісі.АСЗ қасиеті.АСЗ жуғыш қабілеті. [З. 6]

2

Синтетикалық жуғыш заттар (СЖЗ)– 1 сағат

СЖЗ түрлері.СЖЗ рецептарының есебі.Бөлшекті СЖЗ сапа көрсеткішію[З.1]

3

Сусабын-1сағат

Сусабын түрлері және олардың маңызы.[З 8]

4

Дезинфекциялық-ағартқыш заттар – 1 сағат

Ағартқыштардың классификациясы.Хлорит қосылыстарының сапалық көрсеткіші..Жүру реакциясын анықтау кезінде және ағарту процесінде.Кинетикалық есептеу және хлорлау процесінде материал балансы . [З. 9]

5

Тазалағыш заттар –

1 сағат


Санитарлық-гигиеналық тазалағыш заттар есебі. Тазалағыш заттар қышкылдың және сілтінің негізінде [З. 3]

6

Лактау-бояғыш заттар – 1 сағат

Бояғыш заттар есептеу: дақты, толтырғыштар және ерткіш заттар.[З. 5]

7

Мотор майлары –

1 сағат


Мотор майының сапасын анықтау.Дизель майының есебі.[З. 4]

8

Суытқыш ертінді – 1 сағат

Суытқыш заттардың сапа көрсеткіші.Сапа анықтау әдістері.Суытқыш заттардың есебі.[З. 9]

9

Өндірістік тұрмыстық заттардың химиялық жүйеге қою реттілігі

1 сағат


Тұрмыстық химия препараттарын кәсіпорын бөлімшелерінде өндіруін есептеуі. [З. 9]Тақырып атыМазмұны1


Ыдыс жууына арналған сұйық құрал алуы– 2 сағат

1 Сұйық заттардың алу технологиясын білу[3.1]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез алуы

4 Анализ үлгісінің есебі және талдауы

5 Нәтижесі және жұмыс безендері

2


Сусабын алуы– 3 сағат

1 Сусабын алу технологиясын білу[З.8]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез жасау

4 Анализ үлгісінің есебі және талдауы

5 Көпіргіш көрсеткішін анықтау және көпіргіш санын есептеу

6 Нәтижесі және жұмыс безендері


3


Ағартқыш заттар және дезинфекция құралдары "Белизна" -– 3 сағат

1 Натрий гипохлоридінің ертіндісін анықтау[З.9]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез жасау

4 Анализ үлгісінің есебі және талдауы

5 Хлорлау процесінің құрамының өзгеруі және график құру

6 Нәтижесі және жұмыс безендері


4


Санитарлық-гигиеналық тазартқыш заттарды алу– 2 сағат

1 Алу технологиясын алу [З.3]

2Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез жасау

4 Анализ өткізу

5 Нәтижесі және жұмыс безендері

5


Сулы –дисперті бояғыш алу– 3 сағат

1 Сулы дисперті бояғыш заттың технологиясын алу [З. 5]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Бояғыш синтезін өткізу

4 Анализ талдау(көпіргіш және т.б)

5 Нәтижесі және жұмыс безендері

6


Дизель майының алынуы – 3 сағат

1Дизель майының алу технологиясы [З.4]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез майының алынуы

4 Анализ үлгісін талдау(негіздер саны,су құрамы,көпіргіш температурасы )

5 Нәтижесі және жұмыс безендері

7


Төмен суытқыш ертінділер алу– 2 сағат

1 Суытқыш ертінділерінің алу технологиясы[З.9]

2 Керекті ыдыспен құралды дайындау

3 Синтез алынуы

4 Анализ үлгісін талдауі(рН, тығыздығы,

температура

кристаллдау температура)

5 Нәтижесі және жұмыс безендері
СӨЖ түрлері

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Лекцияға дайындық

Технологиялық кесте дайындау

Участие на занятии

18

2

Сарамандық жұмысқа және үй жұмысына дайындық

Жұмыс дәптері

Участие на занятии

18


3

Зертханалық жұмысқа дайындық

Кесте,тірек-сызба,есептеу формуласын қою

Допуск к ЛР

14


4

Зертханалық жұмыстарды қорғауға және есеп беруге дайындалу

Есеп

ЗЖ қорғау

7

5

Сабаққа кірмеген материал оқу

Конспект (және т.б.)

Сұрақ

14

6

Бақылау жұмыстарына дайындық


РБ1, РБ 2, ағындағы бақылау

10

Барлығы

81

Мамандықтың жұмыс

бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірмеНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


Оқу формасы

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сагаттарды бөлу

Бақылау формасы

Семе-стр

Білім алушының жұмыс көлемі сағатпен

кредит

саны


академ. сағат

кредит

аудиториялық сабақтар

(акад. сағат)СӨЖ (акад.сағат)

барл.

ауд

СӨЖ

емт


сын.

КЖ

КЖ


барл.

дәр

тәж.

зерт.

барл

СӨЖО

Күндізгі ЖОБ негізінде

2010түсү жылы3

135

45

90

7

-

-


-

4

3

135

27


9

18

81

81

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

құрылымдық сызбанұсқасы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасы

құрылымдық сызбанұсқасының

бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/11


Семестр

Кредит саны

аудиториялық сабақтардың контакт сағатының саны

Білім алушының өздік жұмысының көлемі сағатпен

Бақылау формасы

барлығы

дәріс

практ.

зерт.

студиялық

жекелік

барлығы

СӨЖО

2

3

135

27

9

18

-

-

90

45

емтихан
Барлығы


?


baseimponibile-tasi--.html

basel-iii-capital.html

basenji--basenji---ring-1.html

bases-de-selecci-de.html

bases-estndar-de.html