2.

«Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» тақырып бойынша Вена диаграммасын толтыру

Жетісудағы көтеріліс Торғайдағы көтеріліс


Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

1. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995. 125-157 бб.

2. Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

3. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 84-112 бб.

5 апта

СОӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы австро-венгр мен герман соғыс тұтқындары

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

Уақытша үкіметінің Қазақстандағы саясаты. Қазақ ұлттық-демократиялық интеллигенциясы Уақытша үкімет қызметінде

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

1917 жылғы жалпықазақ съездерінің шақырылу себептері, қаралған мәселелер және қабылдаған шешімдер

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 112-135 бб.

2. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы/ Жетекші: М. Қ. Қойгелдиев.- Астана: 2007.- 4-том: Қазақ съездері.

СОӨЖ мазмұны:

Қазақ өлкесіндегі 1917 жылғы құрылған саяси партиялар мен ағымдар

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

2. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 112-135 бб.

6 апта

СОӨЖ мазмұны:

Үш жүз партиясының құрылуы

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Елькеев Б. Партия «Үш - жүз» и ее деятельность в период установления Советской власти в Казахстане // История Казахстана: белые пятна. А., 1991. – 49-77 бб.

СОӨЖ мазмұны:

Мұстафа Шоқай – ХХ ғасырдағы түркі әлемнің біріктіру идеясын көтерген саяси қайраткер

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Шоқай М. Шығармалар. Т. 1-2. А., 1998-1999.

2.

Нурпейісов К. Мұстафа Шоқай Қазақстан мен Туркістанның 1917-1927 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі туралы // Қазақ тарихы, 1997, №2

3.

Чокай М. Туркестан под властью Советов (к характеристике диктатуры пролетариата) // Простор. -1992. - № 9-10. - С. 104

СОӨЖ мазмұны:

«Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнатылуы» тақырып бойынша кесте толтыру

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

1. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 112-135 бб.

2. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін /Очерк/. А., 1994. 304-311 бб.

СОӨЖ мазмұны:

1

.

Батыс Алашорда өкіметінің құрылуы, қызметі

2. Батыс Алашорда қайраткерлері


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы – 180 сағат - бет 10


5.

Рысбеков Т.З., Бірімжаров Б.Қ. Батыс Қазақстан тарихы. Уральск, 2001. 142-155 бб.

6. Букаткин П.Р. Западноказахстанцы в годы суровых испытаний /1941 - 1945/ Самара, 1994

7. Букаткин П.Р. "От Уральска до Эльбы и Праги". Уральск, 1994.,

8. Букаткин П.Р. Западно-Казахстанская область - ближний тыл Сталинградского фронта. Уральск, 1993;

25 практикалық сағат

Тақырыбы:

Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда /1946-1970жж./. Қоғамдық-саяси өмір

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Қазақстандағы 1946-1970 жылдардағы қоғамдық саяси өмір. Оның қарама-қайшылығы

2. Қазақ халқының әлеуметтік жағдайы, қайшылығы, соғыстан кейінгі жылдардағы ұлттық қатынастар

3. Қазақстандағы ауыр өнеркәсіптің қалпына келуі, дамуы.

Әдістемелік нұсқаулар:

Топтық сабақ. Сабақта басты тақырып етіліп жоғарда сұрақтар алынады. Топ екіге бөлініп, әр топтан бір студент мини-докладпен шығады. Тақырыптың мазмұнын ашу. Әр топқа өзекті мәселені шешуе байланысты сұрақ беріледі. Әр топ сол мәселені шешудің технологиялық әдісін көрсетуі тиіс.

Әдебиет: 1.

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 212-230 бб.

2. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін /Очерк/. А., 1994. – 355-379 бб

26 практикалық сағат

Тақырыбы:

Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда /1946-1970жж./. Қоғамдық-саяси өмір

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Соғыстан кейінгі жылдардағы ауыл шаруашылығы. Тың және тыңайға жерлерді игеру

2. Тың игерудың экологиялық, экономикалық-әлеуметтік зардаптары.

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

3. Тілдік-демографиялық ахуал.

Әдістемелік нұсқаулар:

Семинар анализ жасау түрінде жүргізіледі. Студенттерге арнайы тақырып бойынша алдын-ала дайындалған материал беріледі.Топ оны талқылып, күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын көрсете білуі тиіс.

Әдебиет: 1.

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 212-230 бб.

2. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін /Очерк/. А., 1994. – 355-379 бб

27 практикалық сағат

Тақырыбы:

1970-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Қоғамның саяси өміріндегі тоқырау құбылыстары, Қазақстандағы саяси өмір, ұлттық қатынастар

2. ХХ ғ. 70-80 жылдардағы КСРО деңгейіндегі Қазақстанның сыртқы саясат, жетістігі, қиындығы

3. Қазақстанның ХХ ғ. 70-80 жылдардағы өнеркәсібінің дамуы, біртұтас транспорт жүйесінің қалыптасуы, маңызы

4. Қазақстанның ауыл шаруашылығы, дағдарысы

5. Әлеуметтік-экономикалық өміріндегі келеңсіз құбылыстардың өрістеуі

Әдістемелік нұсқаулар:

Семинар анализ жасау түрінде жүргізіледі. Студенттерге арнайы тақырып бойынша алдын-ала дайындалған материал беріледі.Топ оны талқылып, күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын көрсете білуі тиіс.

Әдебиет: 1.

Бримжаров Б.К. Социально-экономическое развитие аулов и сел Казахстана в 60-е 80-е годы /по материалам западных областей/. А., 1996.

2. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы. А., 2005. – 135-257 бб.

28 практикалық сағат

Тақырыбы:

Қайта құру саясаты жылдарындағы Қазақстан

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. КСРО-ның саяси дағдарысы, кеңес қоғамындағы бетбұрыс, әміршіл-әкімшіліктен демократияға жол

2. Қайта құру саясаты жылдарындағы Қазақстандағы саяси, әлеуметтік, экономикалық, рухани, мәдени өзгерістері

3. Желтоқсан қозғалысының тарихы алғышарттары, басталуы, барысы, нәтижелері

4. Қазақстандағы көппартиялық жүйенің қалыптасу кезеңдері, қоғамдық-саяси қозғалыстар / ХХ ғ. 80-90 жылдар/

Әдістемелік нұсқаулар:

Семинар анализ жасау түрінде жүргізіледі. Студенттерге арнайы тақырып бойынша алдын-ала дайындалған материал беріледі.Топ оны талқылып, күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын көрсете білуі тиіс.

Әдебиет: 1.

Кунаев Д.А. О моем времени. Алматы, 1992.

2. Кунаев Д.А. От Сталина до Горбачева. Алматы, 1994.

3. Алма-Ата 1986, Декабрь. Книга-хроника. 4.1-3. Алматы, 1992.

4. Шеретов С.Г. История Казахстана. Алматы, 2002 г.

29 практикалық сағат

Тақырыбы:

Тәуелсіз Қазақстан

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. 1991 жылғы Тамыз төнкерісі және оның күйреуі. Қазақстан Компартиясының тарату

2. Тәуелсіз мемлекеттер достығының /ТМД/ құрылуы және оның кейінгі жағдайы

3. Тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы

Әдістемелік нұсқаулар:

Семинар анализ жасау түрінде жүргізіледі. Студенттерге арнайы тақырып бойынша алдын-ала дайындалған материал беріледі.Топ оны талқылып, күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын көрсете білуі тиіс.

Әдебиет:

Шеретов С.Г. История Казахстана. Алматы, 2002 г.

30 практикалық сағат

Тақырыбы:

Тәуелсіз Қазақстан

Мақсаты:

тақырыптың мазмұнын ашу, жекелеген мәселені зерттеу

Практикалық сабақтың мазмұны:

1. Тәуелсіз Қазақстан. Саяси құрылысы, саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар

2. Экономиканы нарыққа бейімдеу, экономикалық реформалар. Банктер жүйесі. Шетел капиталы Қазақстанда

3. Сыртқы саясаттағы жетістіктер мен қиындықтар

Әдістемелік нұсқаулар:

Семинар анализ жасау түрінде жүргізіледі. Студенттерге арнайы тақырып бойынша алдын-ала дайындалған материал беріледі.Топ оны талқылып, күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, ішкі қарама-қайшылықтарын көрсете білуі тиіс.

Әдебиет:

Шеретов С.Г. История Казахстана. Алматы, 2002 г.

СОӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар

1 апта

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының тарихнамасы /шолу/.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстанның тарих ғылымы.-Алматы, 2005. – 110-125 бб.

2 апта

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

СОӨЖ мазмұны:

XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Козыбаев М.К. Проблемы методологии, историографии и источниковедения истории Казахстана /Избранные труды/. Алматы: Ғылым, 2006. -272 с. 158-179 бб.

2. Қозыбаев М.К. Өркениет және ұлт. А., 2001.

3. Козыбаев М.К. История и современность. А.-А., 1991.

4. Тулепбаев Б. А., Козыбаев М. К., Дахшлейгер Г. Ф. Некоторые итоги и актуальные проблемы изучения истории Казахстана // Вопросы историографии Казахстана [Текст]: Сборник .- Алма-Ата, 1983.- 256 с. 5-29 бб.

3 апта

СОӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық қозғалысы /1905-1907 жж/

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

Қазақстандағы жұмысшы мен аграрлық қозғалысы /1905-1907 жж/

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

1. Алихан Бөкейханов – мемлекеттік саяси қайраткер.

2. Бақытжан Қаратаев – мемлекеттік саяси қайраткер.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Бөкейханов Ә. Таңдамалы А,1995.

2. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001

3. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: “Сөздік-Словарь”, -2001. –304 б.

СОӨЖ мазмұны:

1. Бактығерей Құлманов – мемлекеттік саяси қайраткер.

2.

Ғұмар Қараш – мемлекеттік саяси қайраткер.

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет:

1. Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001

2. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: “Сөздік-Словарь”, -2001. –304 б.

4 апта

СОӨЖ мазмұны:

Халық батыры – Амангельді Иманов

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995. 183-189 бб.

2. А.Иманов

:

статьи, документы, материалы.А., 1974

СОӨЖ мазмұны:

1. Бекболат Әшекеев – ұлт-азаттық күрестің аса көрнекті қайраткері

2. Тоқаш Бокин - ұлт-азаттық күрестің аса көрнекті қайраткері

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995.

2. Қазақстан тарихы(көне дәуірден бүгінге дейінгі) ІІІ том. А,Атамұра, 2002.

СОӨЖ мазмұны:

1. 1916 жылғы Бөкей Ордасындағы көтеріліс

2. 1916 жылғы көтерілістің қамту аймақтары және барысы жөнінде карта жасау

Мақсаты:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Өткізу түрі:

Кеңейтілген әңгіме түрінде

Әдістемелік нұсқаулар:

Берілген сұрақтар бойынша жазбаша конспект құрап, тақырыпты мазмұнын жан-жақты ашу.

Әдебиет: 1.

Рысбеков. Т.З., Бірімжаров Б.К Батыс Қазақстан тарихы.Орал, 2001

2. Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. А., 1995

3.

Кенжалиев И. Батыс Қазақстанның қасіретті жылдары /1916-1920/. Тарихи очерк. Орал, 2000.

СОӨЖ мазмұны:

1. «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» тақырып бойынша кесте толтыру

Ошақтары

Мерзімі

Қамтыған территориясы

Қозғаушы күштері

Көтерілістің себептері

Көтерілістің мақсаты

Жетекшілері, көтеріліске қатысқан белгілі адамдар

Жазалаушылардың басшылары

Азаттық күрестің барысы

Жеңілу себептері

Тарихи маңызы

1-2


Аудандар- қалалар

Мерзімі

Кеңес өкіметі орнауының жолдары

Ерекшеліктері

1-15
?


bases-reguladoras-y.html

bash-reference-manual-10.html

bash-reference-manual-15.html

bash-reference-manual-2.html

bash-reference-manual-24.html