Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 7-қосымша
Нысан

Ақы төлеу республикалық бюджет

қаражатының есебінен жүзеге асырылатын консультациялық-диагностикалық көмек нысанында мамандандырылған медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымның тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерді көрсету Шартын орындау

хаттамасы


№_______ «___» _________ 20 ___ ж.

Мерзімі «___» _______ 20 ___ жылдан «___» ________ 20 ___ жылға дейін.

Шарт бойынша № _____ «___» _________ 20 ___ ж.
Медициналық ұйымның атауы _________________________________________________________________________________________

Бірыңғай бюджеттік жіктемеге сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы ______________________________________________

Кіші бағдарламаның атауы ___________________________________________________
Шарттың жалпы сомасы _____________________________________________________теңге

Төленген аванстың жалпы сомасы ____________________________________________теңге

Төленген жұмыстың жалпы құны (көрсетілген қызмет) ___________________________теңге

Орындалған жұмыстың жалпы сомасы (көрсетілген қызмет)__________________________теңге

Шартқа сәйкес ағымдағы жылға лизингтік төлемдердің жалпы сомасы _____________теңге

Лизингілік төлемдерӨзге төлемдер/шегерулер


Ескертпе: сома, кезең, төлемнің (ұстап қалудың) атауы, негіздеме көрсетіледі Төлемдер мен ұстап қалулар сомасы орындалған жұмыстар (қызметтер) актісінде көрсетліде. Орындалған жұмыстар (қызметтер) актісінде бойынша кесте уәкілетті органның бұйрығы не сот органдарының шешімі не ресімделген хаттамамен не комиссиялық шешім бойынша өзге біржолғы төлемдер (ұстап қалулар) болған жағдайда толтырылады.

Барлық ұсынылған _________________________ теңге

Барлығы ____________ теңге қабылданды, оның ішінде ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс бойынша сома _________ теңге


Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 8-қосымша
Нысан

Ақы төлеу республикалық бюджеттен қаржыланатын консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымның тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде медициналық қызмет көрсетуге арналған шартты орындау хаттамасы


20 ___ ж. «___» _________ №_______
Мерзімі 20 ___ ж. «___» _______ бастап 20 ___ ж. «___» ________ дейін

Шарт бойынша 20 ___ ж. «___» _________ № _____


Медициналық ұйымның атауы _________________________________________________________________________________________

Бірыңғай бюджеттік жіктемеге сәйкес бюджеттік бағдарламаның атауы ______________________________________________

Кіші бағдарламаның атауы ___________________________________________________
Шарттың жалпы сомасы _____________________________________________________теңге

Төленген аванстың жалпы сомасы ____________________________________________теңге

Төленген жұмыстың жалпы құны (көрсетілген қызмет) ___________________________теңге

Орындалған жұмыстың жалпы сомасы (көрсетілген қызмет)__________________________теңге

Шартқа сәйкес ағымдағы жылға лизингтік төлемдердің жалпы сомасы _____________теңге

Лизингілік төлемдер


Ескертпе: сома, кезең, төлемнің (ұстап қалудың) атауы, негіздеме көрсетіледі Төлемдер мен ұстап қалулар сомасы орындалған жұмыстар (қызметтер) актісінде көрсетліде. Орындалған жұмыстар (қызметтер) актісінде бойынша кесте уәкілетті органның бұйрығы не сот органдарының шешімі не ресімделген хаттамамен не комиссиялық шешім бойынша өзге біржолғы төлемдер (ұстап қалулар) болған жағдайда толтырылады.

Өзге төлемдер/шегерулер


Барлық ұсынылған _________________________ теңге

Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 9-қосымшаЕскертпе: республикалық консультациялық – диагностикалық 1.8, 1.9, 1.10 - жағдайлардың кодтары

Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 10-қосымша
Нысан

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Барлығы _________________________ теңге ақы төлеуге ұсынылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы


Барлығы _________________________ теңге ақы төлеуге ұсынылды

Жиынында ____________ теңге қабылданды, оның ішінде _________ теңге ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс бойынша коэффициент сомасыТөраға: __________________/____________
Төраға: __________________/____________
(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

Комиссия мүшелері: _____________/______________
(қолы) (Т.А.Ә.)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

Комиссия мүшелері: _____________/______________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

__________________/______________
(қолы) (Т.А.Ә.)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


__________________/______________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

_______________/______________
(Қолы) (Т.А.Ә.)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


_______________/______________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


Күні 20 ___ жылғы «_____»____________
(Қолы) (Т.А.Ә.)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


Күні

20 ___

жылғы

«_____»____________Р/с №

АтауыЕсеп-тізілім бойынша ақы төлеуге қабылданды

Төлемге қабылдауҚызмет саныСома (теңге)Қызмет саныСома (теңге)1234561

Барлығы

,

оның ішінде:

1.1

Консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын мамандандырылған медициналық көмек қызметтерін негізсіз жүргізу

1.2

Шығын сыйымдылық қызметтердің сәйкессіз коэффициенттерін қабылдау есебінен консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын мамандандырылған медициналық көмек қызметтері құнын негізсіз қымбаттату

1.3

Консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын мамандандырылған медициналық көмек қызметтер санын негізсіз арттыру

АтауыТөлемге ұсынылған қызметтің саныТөлемге лизингтік төлеміне ұсынылған сома, теңгеТөлемнен алынуға жататын қызметтер саныТөлемнен алу лизингтік төлемнің сомасы, теңге.Төлемге қабылданған қызметтің саныЛизингтік төлемдер сомасына қабылданды, теңгеҚаржылық лизинг қызметін сатып алуда медициналық техникаларды пайдалумен барлығыБарлығы

НегіздемеКомиссия шешіміне сәйкесТөлемдер, сома теңгеШегерімдер, сомма теңге
БАРЛЫҒЫ


Төраға: __________________/____________
Төраға: __________________/____________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

Комиссия мүшелері: _____________/______________
(қолы) (Т.А.Ә.)

Комиссия мүшелері: __________________/______________(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


__________________/______________
(қолы) (Т.А.Ә.)


__________________/______________(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


_______________/______________
(Қолы) (Т.А.Ә.)

__________________/______________(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


Күні 20 ___ жылғы «_____»____________
(Қолы) (Т.А.Ә.)


Күні 20 ___ ж «_____» ____________Р/с №

АтауыЕсеп-тізілім бойынша ақы төлеуге қабылданды

Төлемге қабылдауҚызмет саныСома (теңге)Қызмет саныСома (теңге)1234561

Барлығы

,

оның ішінде:

1.1

Консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметтерін негізсіз жүргізу

1.2

Шығын сыйымдылық қызметтердің сәйкессіз коэффициенттерін қабылдау есебінен консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметтері құнын негізсіз қымбаттату

1.3

Консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге асырылатын жоғары мамандандырылған медициналық көмек қызметтер санын негізсіз арттыру

АтауыТөлемге ұсынылған қызметтің саныТөлемге лизингтік төлеміне ұсынылған сома, теңгеТөлемнен алынуға жататын қызметтер саныТөлемнен алу лизингтік төлемнің сомасы, теңге.Төлемге қабылданған қызметтің саныЛизингтік төлемдер сомасына қабылданды, теңгеҚаржылық лизинг қызметін сатып алуда медициналық техникаларды пайдалумен барлығыБарлығы

НегіздемеКомиссия шешіміне сәйкесТөлемдер, сома теңгеШегерімдер, сома теңге
БАРЛЫҒЫ


Төраға: __________________/____________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

Комиссия мүшелері: __________________/______________

(қолы)/ (

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)


__________________/______________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

__________________/______________

(

қолы)/

(

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

(қағаз тасушыдағы хаттама үшін)

Күні

20 ___

ж

«_____» ____________Ақы төлеуге, оның ішінде жартылай жатпайтын жағдайлардың тізімі


Кодтын


АтауыӨлшем бірлікЖағдай құнынан алуға тиісті123451

1.1

Медициналық айғақтарсыз емдеуге жатқызу жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

100%

2

1.2

Тіркелімге пациенттің деректерін қате енгізу жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

10%

3

1.3

КШТ-ның салмақтық коэффициент деңгейін арттыру жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

50%

4

1.4

Қайталанған жоспарланбаған ауруханаға түсу жағдайы (бір айда бір аурумен қайта түсу)

1 емделіп шығу жағдайы

100%

5

1.5

ТМККК шеңберінде медициналық көмек көрсетудің нақтыланбаған жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

100%

6

1.6

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардан емдеу-диагностикалық іс-шаралардың негі

сіз қабылдамау жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы30%

7

1.7

Расталмаған медициналық қызметтер/ дәрі-дәрмектер/ медициналық мақсаттағы бұйымдармен байланысты жағдайлар

1 емделіп шығу жағдайы

100%

8

1.8

Консультациялық-диагностикалық көмек (бұдан әрі - КДК) нысанында жүзеге асырылатын мамандандырылыған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету қызметтерін негізсіз жүргізу жағдайы

1 қызмет

100%

9

1.9

Сәйкес келмейтін салмақтық коэффициентті қолдану есебінен КДК құнының негізсіз қымбаттау жағдайы

1 қызмет

100%

10

1.10

КДК санының негізсіз артуы

1 қызмет

100%

11

2.1

Көрсетілген медициналық қызметтің сапасына негізделген шағымдар


12

2.1.1.

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан емдеу іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

100%

13

2.1.2

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан диагностикалық іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

100%

14

2.1.3

ТМККК кіретін медициналық көмек көрсету кездегі пациенттің қаржы қаражатын және дәрі-дәрмектерді тарту

100%

15

2.1.4

Медицина қызметкерінің этиканы бұзуы

100%

16

2.2

ТМККК кіретін медициналық көмек көрсету кездегі пациенттің қаржы қаражатын және дәрі-дәрмектерді тарту

1 емделіп шығу жағдайы

100%

17

2.3

Өлім жағдайы (алдын алуға болатын)

1 өлім жағдайы

100%

18

2.4

Емдеу нәтижесінде туындаған асқынулар жағдайы


19

2.4.1

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан емдеу іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

30%

20

2.4.2

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан диагностикалық іс-шараларды

30%

21

2.5

Аурудың «нашарлау» нәтижесімен жағдайы


22

2.5.1

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан емдеу іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

1 емделіп шығу жағдайы

30%

23

2.5.2

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан диагностикалық іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

30%

24

2.6

Аурудың «өзгеріссіз» нәтижесімен жағдайы


25

2.6.1

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан емдеу іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

1 емделіп шығу

ағдайы

20%


26

2.6.2

Денсаулық сақтау саласында стандарттардан диагностикалық іс-шараларды негізсіз қабылдамау жағдайы

20%

27

2.7

Клиникалық және морфологиялық диагноздардың сәйкес келмеу жағдайы

1 айырмашылық жағдайы

50%
?


bash-reference-manual-29.html

bash-reference-manual-33.html

bash-reference-manual-38.html

bash-reference-manual-42.html

bash-reference-manual-47.html