1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20

BARNAS SVØMMESKOLE - Fridtjov Stene Svømmeklubben vår I 70 år

səhifə10/20
tarix11.06.2018
ölçüsü388.76 Kb.

BARNAS SVØMMESKOLE


Barnas Svømmeskoler ble stiftet i Oslo 1956, men er nå tatt opp som en avdeling innen Norges Svømmeforbund med hele landet som virkeområde. Målsettingen er å gjøre svømmeopplæringen allsidig, og den omfatter begynneropplæring og videregående opplæring på alle alderstrinn. Dessuten skal svømmeopplæringen være et ledd i kampen mot drukningsulykkene. Virksomheten omfatter også utdanning av svømme- og livredningslærere. Svømmeforbundet har et landsutvalg for Barnas Svømmeskoler med egen utdanningskonsulent, og kretsene har kretsutvalg som har hovedansvaret for å få i gang kurser etter de lokale behov. Svømmekursene blir drevet av klubbene som skal ha en klubbkontakt for samarbeidet med kretsen. Denne organisering kom i 1975 som en naturlig utvikling av alle de tiltak for svømme- og livredningsopplæring svømmeklubbene hadde drevet med i all tid.

En systematisering av svømmeopplæring i skolene i Halden kom i 1954. Da fikk Finn Tønnesen en forepørsel fra fru Unneberg i Berg Bondekvinnelag om ikke svømmeklubben kunne få i gang svømmeopplæring for barna på skolene i Berg. Klubben tok imot utfordringen og utarbeidet en plan slik at alle barna i skolene i Berg skulle få være med på svømmekurser. Planen omfattet Båstadlund, Svingen og Rokke skoler. Klubben skaffet 10 instruktører som ble fordelt på 4 dager i uken med 1 h times undervisning hver gang. Så ble det satt opp en turordning for klassene og ordnet med transport til Badet fra skolene.

Systemet gjaldt for skolene i Berg. Finn skrev så til skolestyret i Halden og foreslo opplæring også av barna i Halden. Forslaget gikk ut på at alle barn i 1. klassene skulle delta på et obligatorisk svømmekurs. De som ikke klarte å lære å svømme på kurset, skulle fortsette på nytt kurs i 2. klasse. Slik kunne skolene sikre seg at alle barn ville lære å svømme. Forslaget var for vidtgående i denne form, men det ble vedtatt å ansette egen svømmelærer som skulle begynne med barn i 2. klasse.

Alle barn i 2. klassene i Halden får nå et svømmekurs på 15 timer med kommunalt ansatt svømmelærer. En klasse er vanligvis for stor til et svømmeparti, så den blir delt i to. Den ene gruppen får opplæring på badet, mens den andre har undervisning. Systemet virker nå så godt at det er nærmest 100 % svømmedyktighet blant barna i Halden. Den første svømmelærer som ble ansatt var klubbens tidligere mestersvømmer Elin (Lind) Jørgensen. Ledige svøm-melærerstillinger blir lyst ut av skolestyret med krav om autorisert svømmelærerutdanning. Andre som har virket er Kari (Vatne) Backe, og for tiden virker Åshild (Brekke) Notø. Rekrutteringen av svømmelærere ha vært stor fra svømmeklubbens tidligere storsvømmere.

Haldens Svømmeklub har Barnas Svømmeskoler som en avdeling innen klubben. Avdelingen organiserer kurser på flere trinn for barn og voksne. Det første trinn er for opplæring av ikke svømmedyktige. De blir kalt «Begynnerkurser» hvor det blir lagt vekt på vanntilvenning så barna blir trygge i vannet. Så får de innføring i brystsvømming. Barn ned til 6 år kan melde seg, og målet er å få barna til å svømme så de kan klare Ungdommens Svømmemerke. For å få merket må de kunne svømme 25 m.

De som begynner å få tak på svømmingen og som vil lære mer, kan begynne på videregående kurs. Barna må være minst 7 år gamle og svømmedyktige for å få være med på de videregående kursene. Leder for Barnas svømmeskoler er i 1988 Åshild (Brekke) Notø, og instruktørene er Kirsti Vatvedt, Marie Andersen, Britt Volden, Nina Strøm, Marit Johannesen, Heidi Holm, Alf Ole Rød, Ove Barth, Grethe Kristiansen, Torill Stenbråten og Tanja Notø.

De som melder seg inn i klubben begynner på rekrutteringspartier. Målet på disse partiene er å utvikle god ferdighet i bryst, crawl og rygg, og de skal få innføring i bytterfly, start- og vendeteknikk. Dessuten skal de lære svømmingens regler. Et annet viktig mål for trenerne på disse partiene er å opparbeide et godt sosialt miljø. Nå er det 4 rekrutteringspartier hvor Marit Johannesen trener parti 1, Dyril Melberg og Finn Tønnesen med assistentrenerne Ove Barth og Kari-Mette Hansen trener parti 2. Åshild Notø er trener for parti 3 og 4.
På rekrutteringspartiene blir grunnlaget lagt for konkurransesvømming. Med økende ferdighet kan deltakerne rykke opp til partier som driver med konkurransetrening, og som har Bjørn Hammerseth som hovedtrener. Det høyeste trinn for konkurransetrening er elitepartier. Veien dit går først om et B-parti og så til A-parti. B-partiet skal perfeksjonere svømmernes teknikk i alle fire svømmeartene. Fra B-partiet søker klubben å rekruttere minst 4 pike- og guttesvømmere som vil gå inn for en variert og målrettet trening for å nå nasjonalt juniornivå til A-partiet. Alderen er fra 14 år. De skal også klare prøvene til Store havhesten, et ferdighetsmerke som krever ferdighet i livredning. Elitepartiet skal være på minst 4 dame- og herresvømmere som vil gå inn for variert og allsidig trening for å nå internasjonalt/nasjonalt seniornivå. De som kommer dit sikter mot å klare svømmeforbundets distansemerker som har store krav. Kari (Dølen) Aarsund og Elisabeth (Stenbock) Eriksen trener B-partiet, Bjørn Hammerseth trener både A-partiet og elite-partiet.

Utdanningen av svømme- og livredningsinstruktører blir nå tatt hånd om av Østfold svømmekrets. Kretsen arrangerte instruktørkurs på Halden Bad januar—februar 1988. Det var 20 deltakere fra de forskjellige svømmeklubbene i Østfold. Fra Halden var det 4 som avla eksamen. Kretsen har på nytt satt i gang et instruktørkurs i Halden og der deltar Marit og Nils Henrik Bjurstrøm, Bjørn-Erik Gundersen, Tanja Notø og Kari-Mette Hansen.

Denne utdanningsvirksomhet strekker seg, som vi kan se, langt ut over konkurransesvømmingens domene. Den er rettet like meget mot svømmeklubbenes samfunnsoppgave med å lære barn og voksne å svømme, og å få folk til å kunne hjelpe seg selv og andre i drukningsfare. Den sikter også mot å stimulere interesse hos folk flest til å ta vare på kroppen sin med sunn trim og mosjon. Svømmeklubben arbeider for disse oppgavene sammen med skoleverk, myndigheter og flere andre organisasjoner som Norges Livredningsselskap.

Bilde- og illustrasjonstekster kapittel 6:

Side 81:
Utdrag av program for idrettsmønstringen 1930. Side 83:
Olaf og Ingvald Berg i marsjkonkurranse. Side 84:
Demonstrasjon av frigjøringsgrep. Side 85:
Demonstrasjon av kunstig åndedrett med Holger Nielsens metode. Side 86:
Håkon Melberg leder svømmeknapp-prøver i Krusetertjern en Sankt Hansaften. Side 87:
Politiet stopper fartssyndere i Remmenbadet. Side 88:
Spiller fra Kvik prøver seg som svømmer ved svømmeklubbens julesvømming. Frisk innsats i et stafettløp. Side 89:
Barna møter et trygt miljø i Barnas Svømmeskoler. Her en gruppe nybegynnere
med sin instruktør Marit Johannesen. Side 90:
Kai Tønnesen og Kari Aarsund med et parti i Barnas Svømmeskole. Side 91:
Svømmeopplæring for et parti med vietnamesere. Ole Edon Johansen og Finn Tønnesen underviser på Halden Bad. Side 92:
Åshild (Brekke) Notø lederfor tiden Barnas Svømmeskoler. (Foto: Stein Johnsen) Side 93:
På de videregående kursene får barna også lære livredning. Her blir det trent frigjøringsgrep og ilandføring.
Finn Tønnesen virker fortsatt som instruktør og trener på rekrutteringspartiene. Side 94:

Rekrutteringsparti 1981.

Side 95:
Rekrutteringsparti 1982. Side 96:
Rekrutteringsparti 1983.
Rekrutteringsparti 1984. Side 97:
Rekrutteringsparti 1987.

:

wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Uğura İnan Dizayn cdr
2016 -> Gangguan Kepribadian Tingkat kompetensi 2
2016 -> Słowniczek obcych wyrazów występujących w tekście książki1
2016 -> Deja vu: Fingerprinting Network Problems
2016 -> Circadian Rhythms and Shift Work
2016 -> Konflikt oder Krise? Eine Definition
2016 -> Kontrakt om tilskud under Erasmus+ programmet til uddannelses- og praktikophold for elever I erhvervsuddannelserne
2016 -> Gambaran gaya hidup pada anggota komunitas


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


basic-allowance-for.html

basic-chronology-of-the.html

basic-electronic.html

basic-english---shif-22.html

basic-english---shif-9.html