1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 99

Böyük şəxsiyyətlər bütün dünyaya məxsusdur - səhifə 56

səhifə56/99
tarix04.11.2017
ölçüsü5.01 Kb.

113 
 
1864-cü ildə Roden heç də tənhalıq həyata keçirməsə də, gənc dərzi qız olan 
Mari-Roza Byore ilə tanış oldu, qız ondan dörd yaş kiçik idi. Bu tanışlıqdan iki il 
sonra  ona  bir  oğul  –  körpə  Ogyüstü  doğdu.  Atası  balaca  uşaq  ilə  pis  davranırdı. 
Roza isə özünün bütün qalan ömrü boyu Rodenin sədaqətli partnyoru, bir adamın 
da əlavə etdiyi kimi, qulu oldu. Bir dəfə özünün də dediyi kimi, xalqdan olan bu 
qadının ehtiraslı loyallığına belə sözlərlə cavab vermişdi: «Eh, heç nə! Mən heç nə 
istəmirəm.  Mənim  vəzifəm  ona  qayğı  göstərməkdir  və  sona  qədər  mən  bunu 
edəcəyəm».  Bu  qadın  bütün  ömrü  boyu  ona  köməkçi  oldu,  cavan  olanda  ona 
modellik  edirdi.  Axırda,  Rozanın  ölümündan  bir  ay  əvvəl  onların  uzun  sürən 
ittifaqı nikahla qanuniləşdi. Bu qadın Roden üçün çox şey demək idi. Onlar çətin 
dövrləri  birlikdə  keçirmişdilər.  O,  daim  bu  qadını  aldadırdı.  Öz  ölümünə  dörd  il 
qalmış, 1913-cü ildə Roden sevimli rəfiqəsinə yazırdı: «Bunu sənə deməliyəm ki, 
ağlım  böyük  Allahın  mənə  verdiyi  bəxşişlə  doludur,  o  vaxtdan  ki,  səni  mənim 
yanıma qoymuşdur. Bu fikrimi sən öz alicənab ürəyində saxla».Rozanın «Miqnon» 
kimi erkən heykəltəraşlıq portreti coşğun ruhlu və canlı bir qadını təsvir edir.  
 
 

114 
 
 
 
 
“Mignon” 
Rodenin  Roza  ilə  birgə  yaşamağa  başladığı  ildə,  bir  fotoqraf  onu  İkinci 
İmperiyanın ən populyar heykəltəraşı olan Ernest Karrye-Bellyoz ilə tanış etdi. O, 
müstəsna  dərəcədə  uğur  qazanmış  adam  idi.  Roden  onunla  işləməyə  başladı.  Bu 
vaxt artıq Roden «heykəl düzəltmək üçün, demək olar ki, bir maşın» idi.  
Hər  gün  büstlər,  ornamentlər,  heykəllər,  kiçik  heykəllər,  şamdan,  kariatida 
yaratmaqdan,  tunc  işləri  görməkdən  heç  də  yorulmurdu.  Tunc,  mərmər,  gips, 
alebastrla  yanaşı,  o,  hər  şeyi  taraşlayırdı,  nəqş  edirdi,  hər  şeyə  forma  verirdi. 
Yalnız bu vaxt onun heykəltəraşlıq işinə olan marağı təzələndi və o, bu vaxt XVIII 
əsrin  zövqünün  canlanması,  bərpa  oulnması  üçün  mühüm  bir  şəxsiyyətə  çevrildi. 
O,  eranın  bir  sıra  mühüm  şəxsiyyətləri  olan  III  Napoleonun,  Delakruanın  portret 
büstləri ilə qalereyanı  təchiz edirdi. Roden  Bartlettə  demişdi ki, «Mən  Bellyozun 
yanına  getməkdə  çox  xoşbəxtəm,  çünki  o,  məni  ornament  düzəldəndən  fiqurlar 

115 
 
düzəldənə  çevirdi.»  Digər  bir  vaxtda  o,  qeyd  etmişdi  ki,  «Karrye-Bellyoz  öz 
qanında XVIII əsrin gözəlliyindən nəyəsə malikdir».  
Baxmayaraq  ki,  Roden  Bellyoz  üçün  pis  heykəllər  düzəldirdi,  bununla 
yanaşı, daim fiqurların kompoziyası barədə düşünürdü və bu, sonralar ona kömək 
göstərməmiş  qalmadı.  Bellyoz  isə  yeri  düşdükcə  onu  tərifləyirdi,  həm  də  nadir 
hallarda  olsa  da,  hətta  onu  tənqid  edirdi.  Roden  bilirdi  ki,  onun  işləri  Bellyozun 
xoşuna gəlir. Buna baxmayaraq o, Rodenin maaşını artırmırdı.  
1875-ci  ildə  35  yaşlı  Roden  özünün  şəxsi  ifadə  üslubuna  başladı.  Bu 
dekorativ  tunc  heykəlləri  tökmək  üçün  lazım  idi.  Onun  çox  saydakı  erkən 
əsərlərinin ayrı-ayrı hissələrindəki  üslubuna XVIII əsrin təsiri açıqca hiss olunur. 
1876-cı  ildə  yaratdığı  «Kupid»,  Piqal  üslubundakı  «Qəfəslə  olan  uşaq»  əsərinin 
əks-sədasını  yada  salır.  Özünün  sonrakı  «Minotavr»  əsərindəki  fiqurlarla  o, 
keçmişin  sənətkarlarının  yaratdıqları  nümunələrdən  istifadə  edir.  O,  sonrakı 
dövrlərdə öz dostu və hamisinin evinin üzgüçülük hovuzu üçün XVIII əsr fransız 
heykəltəraşlığının  nümunəsindən  istifadə  edərək,  çimən  qadınların  müxtəlif 
fiqurlarını hazırlamışdı.  
Roden hansısa bir anda spesifik və müstəsna bir üslubun yaranması fikri ilə 
razılaşmırdı, onun rəyinə görə, problemlərin həlli hökmən öz yolunu tapır. 1864-cü 
ildən  Roden  öz  karyerasına  başladı  və  yaradıcılığı  ilə  öz  mülahizəsinin  düzgün 
olduğunu sübut etməyə çalışdı. Lakin onun əsərləri özünə çətinliklə yol tapırdı. O, 
«Qırılmış burunlu adam» əsərini Salona göndərdi. Lakin rədd cavabı aldı. Həmin 
ilk illərdə o, müxtəlif üslublar nümayiş etdirdi, onun antik dövrün və XVIII əsrin 
sənətinə sevgisi həmin əsərlərdə aydın hiss olunurdu.  
Onun yaşayış şəraiti çətin idi, ancaq o, həyatı sevən və ruhdan düşməyən bir 
adam idi. Öz əsərləri barədə gənc rəssamların karyeralarının astanasında deyirdi ki, 
«Mən  əsərlərimdə  heç  vaxt  kədərli  olmuram.  Mən  daim  onlardan  həzz  alıram. 
Mənim  sevgim  nəhəng  ölçülüdür.  Mən  daim  öyrənirəm.  Öyrənmək  onların 
hamısını öz ağuşuna alır. Mənim işlərimi görənlər, onların pis olduğunu deyirdilər. 
Məni  həvəsləndirən  bir  sözü  heç  vaxt  eşitmirdim.  Dükan  pəncərəsinə  qoyduğum 
terrakotadan  olan  kiçik  baş  və  fiqurlar  heç  vaxt  satılmırdı.  Dünya  çox  uzağa 
getdikcə, mən ondan qapalı bir vəziyyətdə qalırdım və ya bilmirdim ki, o, mənim 
üçün  faydalı  ola  bilər.  Mən  Salona  gedir  və  orada  aparıcı  heykəltəraşların 
əsərlərinə  valeh  ourdum…  Düşünürdüm  ki,  onlara  bərabər  olmağa  heç  vax  qadir 
olmaram.  Bütün  belə  vaxtlarda  mən  təbiətdən  öyrənib  işləyirdim.  Lakin  əllərimi 
onlarınkı  kimi  yaxşı  edə  bilmirdim  və  başa  düşə  bilmirdim  ki,  bu  niyə  belədir… 
Təbiətdən  nəyisə  nəqş  etməyi  bilmirdim.  Mənim  düşüncəm  yalnız  öz  modelimi 
kopiyalamaq  idi.  Həmin  günlərdə    Luvrda  valeh  olduğum  tabloların  evdə 
kopiyalarını  işləyirdim.  Yaddaşım  yaxşı  olduğuna  görə  studiyada  hazırladığım 
işlərin  çoxu  əvvəllər  yaratdıqlarımın  hər  birindən  yaxşı  idi:  Az  qaydada  laqeyd 
olurdum, o işlərdən bəziləri qalmalı idi. Mən minlərlə frank pul verərdim ki, həmin 
fiqurlardan  bəzilərinə  malik  olum.  O  vaxtdan  mən  yaxşı  dostlarımın  qədrini, 
qiymətini  bilməyə  başladım,  lakin  əgər  onlardan  hətta  birinə  o  vaxt  malik 
olsaydım,  bu  mənim  üçün  dünyaya  bərabər  ola  bilərdi.  Onda  mən  bilmirdim  ki, 

:

2011-her konu


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


fawn-cervto-tile-mason-17.html

fawn-cervto-tile-mason-21.html

fawn-cervto-tile-mason-26.html

fawn-cervto-tile-mason-5.html

fawn-cervto-tile-mason.html