1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Coperta, schiţe, hărţi şi caricaturi - səhifə 26

səhifə26/26
tarix03.11.2017
ölçüsü2.01 Mb.
123 FISURA ARTEI ŞI FISURA SURDUCULUI MARE

CHEILE BICAZULUI/PIATRA SURDUCULUI/PERETELE NORDIC (gr. 6 B)

1) Fisura Artei.

Un traseu alpin e o operă de artă. O operă de artă poartă amprenta artistului şi un Durer este uşor de deosebit de un Rembrandt. Aceste gînduri îţi vin escaladînd Fisura Artei, superbele pasaje ale Fisurii Albastre, ale Fisurii Mari şi ale Lespezilor Lirei.

Pentru a intra în traseu se urcă din şosea, de la km 31 + 300 m, vîlcelul către dreapta, care duce la baza peretelui, unde o uriaşă arcadă se continuă cu un horn, ce despică în întregime peretele.

Folosind pitoanele existente, se urcă o primă lungime de coardă, apoi se face angajarea pe hornul ce formează latura stîngă a arcadei. După trecerea fină a unei plăci dificile se urcă pe linia hornului, care, alternativ, este deschis sau se transformă într-o ţeava zidită în perete, prin care se face un ramonaj, pentru a ieşi la lumină prin ferestrele naturale ale traseului. Acest ramonaj prin măruntaiele muntelui devine predominant după ce se depăşeste largul horn ierbos, unde se ramifică spre dreapta traseul denumit „Fisura Surducului Mare". După numărul regrupărilor efectuate, traseul prezintă 12—15 lungimi de coardă şi se termină în pădurea somitală. Coborîrea se face pe o potecă către stînga.

2) Fisura Surducului Mare.

Cele două trasee formează un Y în Peretele nordic al Pietrei Surducului. Prima parte a traseului (5 lungimi de coardă) este comună cu a traseului Fisura Artei. De aici în sus, în timp ce Fisura Artei se continuă pe ramura din stînga a Y-ului, cu aspect de horn închis în rocă, Fisura Surducului Mare continuă pe ramura din dreapta, unde o fisură deschisă urcă spre creastă, pe o diferenţă de nivel de circa 170 m.

124. SANTINELA DE LA GÎTUL IADULUI

CHEILE BICAZULUI/PERETELE POLIŢELE BARDOSULUI (gr. 6 A)


La confluenţa Bicăjelului cu Bicazul, denumită Gîtul Iadului, se înalţă cel mai impozant perete al Cheilor, peretele sudic Poliţele Bardosului, cu tripleta lui de trasee extreme: Santinela de la Gîtul Iadului, Armata şi Surplomba de la Gîtul Iadului.

Traseul Santinelei se află imediat în stînga muchiei peretelui, dominată sus de 4 imense streşini.

Urcînd din şosea către dreapta, la prima treaptă verticală a peretelui se găsesc primele pitoane, care conduc ascendent, usor spre stînga. Marea surplombă din a treia lungime de coardă se ocoleşte pe stînga. După o dificilă fisură verticală (două lungimi) urmează o lungime de coardă mai uşoară, care conduce către dreapta, în dreptul primului tavan. Pe următoarele patru lungimi care se desfăşoară pe peretele galben absolut vertical se urcă din scăriţă în scăriţă. În a 11-a lungime, aspectul stîncii se schimbă. Se urcă un jgheab şi se trece o surplombă neagră, către muchia din dreapta. Traseul se înclină apoi către stînga, urmînd o lungime de coardă desfăşurată pe o fisură şi alta, traversînd o placă lucioasă pe sub al patrulea tavan, cătrc un balcon confortabil aflat după muchia din stînga. După o ultimă lungime dificilă (a 14-a), alte trei lungimi uşoare, relaxante se desfaşoară înainte de a ajunge pe vîrf. Coborîrea se face urmînd un hăţaş prin pădure, către baza serpentinelor şoselei.
CUPRINS

Alpinismul în România

Carpaţii României

1. Munţii Bucegi

2. Coştila

2. Tancul Ascuţit

4. Ţancul Mic

5. Fisura Răsucită şi Fisura Însorită

6. Traseul Hermann Buhl

7. Fisura Flamura Roşie şi Fisura Veveriţei

8. Peretele Vulturilor

9. Creasta Vulturilor — Creasta Văii Albe

10. Vîlcelul Pietros — coborîre

11. Creasta Văii Albe — Brîna Aeriană, Vîlcelul Policandrului — coborîre

12. Fisura Suspendată

13. Traseul Policandrului şi traseul Fluturele de Piatră

14. Fisura Mult Dorită

15. Traseul Surplombelor

16. Hornul Vulturilor

17. Peretele Văii Albe

18. Refugiul Coştila — Circurile Văii Albe — Brina Aeriană — Creasta Văii Albe

19. Traseul Lespezilor

20. Fisura Albastră — Traseul I

21. Fisura Albastră - Traseul II (direct)

22. Traseul Speranţei

23. Muchia Brînelor

24. Fisura Centrală

25. Fisura Roşie

26. Traseul Soldat Erou Eftimie Croitoru

27. Fisura Verde

28. Fisura Pintenului şi Muchia Pintenului

29. Pintenul Văii Albe - faţa vestică

30. Peretele Brînei

31. Fisura din Santinela Blidului Uriaşilor şi Muchia din Santinela Blidului Uriaşilor

32. Peretele Coştilei şi Peretele Gălbinelelor

33. Creasta Coştila - Gălbinele

34. Valea Scoruşilor — Valea Gălbinelelor — coborîre

35. Traseul Balcoanelor

36. Hornul din Peretele Coştilei

37. Traseul Andrei Ghiţescu şi traseul de Traversare a Peretelui Coştilei

38. Fisura Mare

39. Tavanele de Argint, Hornul Mare din Peretele Gălbinelelor Traseul Grotelor

40. Traseul Profesor Oncescu

41. Traseul celor Trei Surplombe

42. Traseul Furcilor

43. Furca Dreaptă

44. Surplomba Centrală

45. Traseul Surplombei Mari

46. Marele Tavan din Gălbinele

47. Umărul Gălbinelelor — Colţul Strungii — Colţul Gălbinelelor

48. Fisura Gălbinelelor şi Muchia Estică din Umărul Gălbinelelor (traseul Roşculeţ)

49. Traseul Central din Umărul Gălbinelelor

50. Muchici Nord-Estică din Umărul Gălbinelelor şi Fisura Scoruşilor

51. Zona nordică a Coştilei

52. Creasta Mălinului şi Fisura Sudică din Colţul Mălinului

53. Hornul Central, Hornul Ascuns, Creasta Viilor Senzaţii

54. Fisura Santinelei Văii Verzi şi Traseul Tavanelor din Santinela Văii Verzi

55. Hoirnul Mare al ŢapuIui şi Traseul Surplombelor din Peretele Ţapului

56. Peretele Priponului

57. Jepii Mici

58. Hornul Agăţat

59. Traseul „23 August"

60. Caraimanul

61. Fisura Berbecului

62. Fisura Galbenă

63. Vîrful şi Creasta Picăturii şi Peretele Albişoarelor Caraimanului .

64. Morarul

65. Traversarea Acelor Morarului

66. Bucşoiul

67. Traseul Direct din Turnul Mălăeşti

68. Troseul Tavanelor din Peretele Central

69. Guţanul, Grohotişul, Bătrîna, Tătarul Mare, Stînca Sf. Ana

70. Piatra Craiului

71. Padina Inchisă şi Padina Şindileriei

72. Traseul Izvorului

73. Turnurile Dianei şi Peretele Padinei Popii

74. Traseul Frontal din Turnul Galben al Dianei

75. Fisura Cenuşie

76. Fisura Nordică

77. Fisura Îngheţată

78. Traseul Diana

79. Traseul Floarea de Colţ

89. Umărul din Padina Popii

81. Traseul Trandafirul Negru

82. Brîul Ciorînga Mare şi Brîul de Mijloc

83. Vîlcelul cu Fereastră — coborîre

84. Lespezile Lirei şi Surplomba Hornului

85. Hornul din Brîul Răchitei

86. Degetul lui Călineţ

87. Creasta Prieteniei

88. Creasta Coarnele Caprei

89. Abruptul Marelui Grohotiş

90. Umerii Pietrei Craiului

91. Traseul Sudic din Peretele Central

92. Muchia Roşie

93. Traseul Central din Peretele Piscului Rece

94. Prăpăstiile Zărneştilor, Curmătura, Valea Crăpăturii, Cheile Dîmbovicioarei

95. Postăvarul

96. Muchiile din Peretele Sudic al Postăvarului

97. Piatra Mare

98. Ciucaşul

99. Turnul Goliat

100. Cheile Vîrghişului

101. Surplombele Peşterii Mari, Santinela Peşterii, Traseul Marius

102. Munţii Făgăraşului

103. Creasta Arpăşelului - Creasta Vîrtopelului

104. Munţii Şurean

105. Masivul Buila - Vînturariţa

106. Pasărea Phoenix

107. Păianjenul Galben

108. Hornul Ingheţat, Traseul Frontal, Diedrul cu Brazi .

109. Munţii Retezat

110. Colţii Pelegii

111. Valea Cernei

112. Munţii Banatului

113. Munţii Apuseni

114. Cheiie Turzii

115. Creasta Ascuţită şi Hiliodul

116. Colţul Rotunjit şi Creasta Colţului Crăpat

117. Traseul Sanşil şi Peretele Suspendat

118. Munţii Gutîi

119. Rarăul

120. Ceahlăul

121. Cheile Bicazului

122. Fisura Neagră

123. Fisura Artei şi Fisura Surducului Mare

124. Santinela de la Gîtul Iadului

Hărţi şi schiţele traseelor


Redactor

: CASANDRA LUPAŞTEAN

Tehnoredactor

: l PETRE

Bun de tipar 14.X.1976 Tiraj 9265+90 S.P. Coli de tipar: 11,5

Lucrarea executată sub comanda nr. 219 la Intreprinderea poligrafică „Oltenia"

REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA


Scanare, OCR şi corectura : Roşioru Gabi rosiorug@yahoo.com

Alte titluri disponibile la : grupul HARTI_CARTI la http://groups.yahoo.com/


1 Trebuie spus că în realitate Cabana Ascunsă este o construcţie primitivă în care nu se poate înnopta decît în condiţii de bivuac. Aici apa de ploaie are acces liber prin acoperiş, în schimb apa de băut trebuie adusă de la Izvorul Căpitanului. În această zonă se prevede (1976) construcţia unei cutii de bivuac.


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


date--status---profession.html

date-12192012---naval.html

date-5212018-gotta-dance.html

date-available-salary.html

date-ddition--08112017.html