Cumhuriyetimizin 100. Yılında; Cumhuriyetimizin 100. Yılında

tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.Cumhuriyetimizin 100. Yılında;

 • Cumhuriyetimizin 100. Yılında;

  • En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak
  • 500 Milyar Dolar Mal İhracatı
  • 25.000 Dolar kişi başına milli gelir


Yatırım döneminde vergi indirimi,

 • Yatırım döneminde vergi indirimi,

 • Yeni bölgesel harita,

 • 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması,

 • Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi,

 • Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi,

 • En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması.3 Temel Hedef

 • 3 Temel Hedef

  • Stratejik Yatırımların Desteklenmesi

  • “Bölgesel Teşvik Uygulaması”nın Etkinliğinin Arttırılması

  • Ekonomik ve Sosyal Olarak En Az Gelişmiş İllerimizin Yatırım Merkezi Haline GetirilmesiGenel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

   • I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL

   • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

  • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

  • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.Bölge ayrımı yapılmaksızın

;
 • Bölge ayrımı yapılmaksızın

  ;
  • Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve
  • Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlara,
 • KDV İstisnası

  ve

  Gümrük Vergisi Muafiyeti

  destekleri sağlanmaktadır.
 • Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise

  Gelir Vergisi Stopajı Desteği

  sağlanmaktadır.


İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

  • İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
  • İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
  • Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
  • İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır


STRATEJİK YATIRIM KONULARI:

 • STRATEJİK YATIRIM KONULARI:

 • %50’den fazlası ithalatla karşılanan

  ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil).


BU SİSTEMİN AMACI

;
 • BU SİSTEMİN AMACI

  ;
 • GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla

  ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin

  üretimine yönelik,
 • Uluslararası rekabet gücünü artırma

  potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli
 • yatırımları teşvik etmektir.STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 • STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

   • İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik;
   • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
   • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
   • Asgari %40 katma değer üreten,
   • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)
   • yatırımlarDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


dndzmllk--yoxsa--.html

dnem-1-staj-kurulu-i-.html

dnem-2-yasama-yl-tbmm-s--2.html

dnem-3--staj-kurulu--.html

dnem-4-staj-kurulu-ocuk-2.html